לירון לוין
רכזת מערכת "מרכז חוויות"

מוסמכת התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים מטעם בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים - מכון מגיד - האוניברסיטה העברית. תואר ראשון במדעי החברה-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מטפלת בעזרת בעלי חיים ב"מרכז חוויות" ובחוות נוספות.