ד"ר יוני יהודה מתארח אצל פרופ' קרסו


טיפול בעזרת בעלי חיים