מודל "המשולשים הטיפוליים - תהליכים פסיכו תרפויטיים בעזרת בעלי חיים" / ד"ר יוני יהודה