טיפול בעזרת סוסים HAT

בתחילת פעילותו של "מרכז חוויות", נוסף לעבודת הקרקע עם הסוסים, שולבה כאן רכיבה טיפולית ואף שיעורי רכיבה עבור מטופלים ופונים רבים. בתהליך ארוך טווח, המרכז חתר לבניית תהליכים טיפוליים בסביבת הסוסים ללא פגיעה בהם - הן בבחינת הפסקת השימוש בכלים שונים והן בגישות האימון של הסוסים. החל מ- 2017, הטיפול בעזרת הסוסים, כאן ב"מרכז חוויות", הינו ייחודי בארץ ומבוסס על עבודה טיפולית אשר שמה במרכזה את הקשר עם הסוס, ולאו דווקא את הרכיבה עליו. הטיפול מבוסס על הקשר הייחודי שנוצר בין המטופל והסוס, בתיווכו של המטפל, ומהווה עבור המטופל מודל למערכות יחסים בכלל ולדרכי תקשורת בריאות.

                                                                                                                      

טיפול בעזרת סוסיםטיפול בעזרת סוסים


דוד ארז מראיין את ד"ר יוני יהודה-טיפול בעזרת סוסים וסביבתם:במהלך הטיפול אנו בונים מערכת יחסים שבה גם הסוסים יכולים לדבר, להביע את עצמם בחופשיות ולהיות שותפים מלאים בתהליך הטיפולי, ע"י בניית התנהגות המבוססת על חיזוקים חיוביים. העבודה בחיזוקים חיוביים מייצרת מוטיבציה גבוהה אצל הסוס לאינטראקציה ושיתוף פעולה איתנו, מאפשרת משחק והנאה ומעצימה את המטופל כמי שמטפל בסוס ומלמד אותו.

העבודה הטיפולית עם הסוס מאפשרת למטופל להשליך מעולמו הפנימי ולמטפל- להתבונן בדפוסי ההיקשרות של המטופל, בפרשנות שלו את המציאות (בדגש על מערכות יחסים), ומתוך כך ניתן לעבוד על הקשיים שעולים.

במסגרת הטיפול ישנה התייחסות לרבדים שונים בצרכיו של המטופל, כגון: פיתוח המודעות ויכולת הביטוי הרגשיים, פיתוח יחסי היקשרות בריאים עם המטפל והסוס, התומכים בתהליך ההתפתחות הטבעי של עצמאות המטופל, דימוי עצמי וביטחון, מיומנויות תקשורת ועוד.

התחומים בהם מסייע הטיפול

למי הטיפול מתאים

מקום שומר שבת ומונגש לנכים - מרכז חוויות טיפול בעזרת בעלי חייםמרכז חוויות פועל בהסדר עם קופות החולים, ספק מורשה של משרד הביטחון מס' 83177086, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה.